Skip to content

Xano Channel

Partnerskap för samhällsutveckling

Beskrivning

”Föreningen, som bildades 2010, syftar till att främja tillväxtmöjligheter för individer och för samhället i stort genom att skapa synergier, verktyg och metoder för spridning av kultur och främjande av aktivt medborgarskap bland människor och organisationer. Organisationens verksamhet och mål är inspirerade av principerna om lika möjligheter för missgynnade människor och mellan män och kvinnor. Kontakt: xanochannelassociation@gmail.com Webbplats: www.xano.es”

Kontakt:

xanochannelassociation@gmail.com

Webbplats

www.xano.es