Skip to content

Handbook

Guide: Musik för inkludering

Detta dokument är det första resultatet av EYRO-projektet.

Det är en handbok som innehåller 9 moduler som tar studenten genom ett utbildningsprogram som riktar sig till musiklärare för att främja processer för social integration av ungdomar.

Efter modulerna kommer innebörden av inkludering genom musik och orkester att bli tydlig.

Vad är ett EYRO-musiklabb?

Ett musiklabb är en fysisk plats där en EYRO-utbildad musiklärare arbetar med utsatta ungdomar (ninis, ungdomar med missbruksproblem, ungdomar med invandrarbakgrund, våldsoffer etc.) och lär dem att spela musik tillsammans som en orkester.

Handbook

Innehåll i modulen

  1. EYRO Instruktioner
  2. Kompetens inom emotionell intelligens
  3. Orkestern: att spela tillsammans för att övervinna individualitet
  4. Använda lMUSIC LABS för att engagera utsatta ungdomar
  5. Strategier för uppsökande verksamhet och engagemang
  6. EU som perspektiv för unga människor
  7. Att lära sig spela med andra: orkestern
  8. Dynamik i en orkester
  9. Teknik för support av orkester på distans
  10. Förslutning

Moduler