Skip to content

Projekt

EYRO använder musik i roliga och säkra utrymmen (Music Labs) för att arbeta med unga människor, särskilt utsatta ungdomar för att ta dem ur isolering och hjälpa dem att arbeta med grundläggande sociala färdigheter och livsfärdigheter.
EYRO Music Labs kommer att engagera utsatta ungdomar som riskerar social utslagning i hela Europa. Laboratorierna kommer att organiseras som ”orkestrar”, i syfte att stärka ungdomarnas känsla av att tillhöra en grupp, lära dem att sätta upp ambitiösa men realistiska mål, stimulera deras kreativitet och deras önskan att lära sig nya färdigheter. EYRO kommer att skapa:

1. En inkluderande, samarbetande ”ungdomsorkester” för ungdomar, som erbjuder mentorskap och coachning i att spela musik tillsammans över hela Europa.

2. Ett utbildningsprogram för att låta musiklärare arbeta effektivt med utsatta ungdomar (d.v.s. emotionell intelligens-baserade kompetenser) och med den valda tekniken (digitala kompetenser).

3. En riktlinje för att erbjuda EU-institutioner och organisationer i hela EU som arbetar med utsatta ungdomar ett innovativt tillvägagångssätt för deras engagemang och sociala integration, samt ett verktyg för att främja en känsla av tillhörighet till EU.”

Orchestra music labs as a tool for inclusion of vulnerable youth
Orchestra music labs as a tool for inclusion of vulnerable youth