Skip to content

Eyro Guide

Riktlinjer för att upprepa EYRO:s erfarenheter

Detta är det andra resultatet av EYRO-projektet.
I dokumentet analyseras omfattningen, potentialen och värdet av att använda en Music Lab-metod och orkestern som ett verktyg för att främja ungdomars engagemang och social inkludering. Den ger praktiska råd till organisationer som arbetar med ungdomar i hela Europa så att de kan lära sig av EYRO och kopiera det i sina egna lokala sammanhang.