Skip to content

Remote Orchestra

EYRO kommer att skapa en inkluderande och samarbetsinriktad europeisk ”ungdomsorkester på distans” för ungdomar som riskerar social utslagning, och erbjuda mentorskap och coachning för att spela musik tillsammans i hela Europa. Orkestern kommer att skapas genom att koppla samman musiklaboratorierna i Spanien, Italien, Grekland och Sverige. Teknik kan vara en utmaning! För att skapa distansorkestern fokuserar EYRO:s utbildningsprogram för musiklärare på den teknik som behövs för att stödja en ”distansorkester”.